Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

Thông tư 51/2016/TT-BGTVT – Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định vềđ iều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

2. Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm định xe cơ giới thuộc quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 51/2016/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Công báo 195 + 196

Xem chi tiết Tại Đây

Nguồn: Công Báo Chính Phủ