Thông tư 42/2014/TT-BGTVT

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT – Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.

1. Thông tư này quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc và xe tải (sau đây gọi chung là xe) tham gia giao thông đường bộ.

2. Thông tư này không áp dụng đối với thùng xe của các xe sau đây:
a) Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
b) Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu không tham gia giao thông đường bộ.

Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 42/2014/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 15/09/2014
Trích yếu Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực 01/11/2014
Công báo 941 + 942

Xem chi tiết Tại Đây

Nguồn: Công Báo Chính Phủ