Thông tư 21/2010/TT-BGTVT

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT – Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Thông tư này hướng dẫn cụ thể các loại xe ô tô chở hàng và ô tô chở người thuộc phạm vi điều chỉnh về niên hạn sử dụng, cách thức xác định niên hạn sử dụng của các loại ô tô quy định tại Nghị Định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị Định số 95/2009/NĐ-CP).

Thông tin văn bản số: 21/2010/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 21/2010/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/08/2010
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Tải về Tại Đây

Nguồn: Bộ Giao Thông Vận Tải