Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường ‘lưỡi bò’ là ‘quá đà và phiến diện’

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường ‘lưỡi bò’ là ‘quá đà và phiến diện’?Đó là quan điểm của ông Nguyễn Tô An, Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông An nói: “Cái xe nó không có lỗi, lỗi là người cài đặt phần mềm đó vào. Cho nên chúng ta xử lý loại bỏ phần mềm đó đi và khuyến cáo không cho bất cứ một tập thể hay cá nhân nào được phép vi phạm chuyện này.”

Ông An so sánh với việc khi người tham gia giao thông vi phạm thì xử lý người tham gia chứ không xử lý chiếc xe.

Còn Tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam Đỗ Nguyễn Vương thì nói: “Bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trên chiếc Touareg, chúng tôi không hề hay biết và tất nhiên chúng tôi không ủng hộ việc bản đồ có hình lưỡi bò xuất hiện trên bất cứ sản phẩm nào của Volkswagen kinh doanh ở Việt Nam. Và Volkswagen Việt Nam thành thật xin lỗi vì sự thiếu kiểm soát này.”

Theo bbc