Thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020

Bộ GTVT vừa có Công văn hỏa tốc số 3457/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình triển khai đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 nêu trên.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách, nhất là cách ly xã hội, hạn chế đi lại, di chuyển, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cách ly toàn xã hội, nhất là về việc mọi người hạn chế tối đa ra ngoài và di chuyển, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển sang làm việc tại nhà và các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng thông tin về các tấm lòng nhân ái, tấm gương tốt tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Phối hợp xử lý nghiêm, kể cả hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ; đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm, trục xuất người nước ngoài vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển nền kinh tế số.

“Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện”, Văn bản do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo rõ.

Admin