Thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT

Sáng 15/5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giữa các thành viên Ban chỉ đạo nhằm đây mạnh hơn nữa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Theo đánh giá của ông Phạm Duy Ninh – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo, trong thời gian vừa qua các đơn vị đã tích cực triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị. Một số lĩnh vực bước đầu đã mang lại hiệu quả như đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đăng kiểm. Tuy nhiên, hầu hết hệ thống CNTT của Tổng cục và các Cục chưa được xây dựng một cách tổng thể; chưa hình thành đầy đủ các quy định về tính pháp lý dữ liệu, quy chế quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống CNTT; hạ tầng và nguồn nhân lực CNTT còn hạn chế. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT tại đơn vị còn chậm.

Về kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT giai đoạn 2019-2020, ông Phạm Duy Ninh cho biết có 5 nhóm nhiệm vụ cần triển khai gồm: Xây dựng, nâng cấp 04 cơ sở dữ liệu(CSDL) nền tảng dùng chung; Nâng cấp, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ hành chính và cải cách hành chính của Bộ GTVT; Nâng cấp, xây dựng các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành; Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu của các hệ thống thông tin được đầu tư; Xây dựng các văn bản của Bộ GTVT để triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT

Về triển khai liên thông các hệ thống quản lý văn bản(QLVB) để gửi, nhận văn bản điện tử, theo ông Phạm Duy Ninh, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện tích hợp, liên thông phần mềm QLVB của Bộ GTVT với Trục liên thông văn bản quốc gia, đã chính thức sử dụng từ ngày 12/3/2019. Đến nay, Bộ GTVT đã có 1773 văn bản qua trục liên thông (gửi 594 văn bản, nhận 1179 văn bản). Để hoàn thành kết nối, liên thông đúng yêu cầu của Chính phủ, ngày 23/4/2019, Bộ GTVT đã có văn bản gửi các cơ quan đơn vị về kế hoạch triển khai kết nối, liên thông phần mềm QLVB của các đơn vị với Trục liên thông văn bản Bộ GTVT.  Theo đó,việc liên thông đối với phần mềm QLVB của Tổng cục và các Cục sẽ hoàn thành trước ngày 30/7/2019. Đến hết tháng 9/2019 sẽ hoàn thành việc liên thông đối với phần mềm QLVB của các Tổng công ty, các trường đại học và một số ban quản lý dự án đáp ứng yêu cầu. Tiếp đó sẽ hoàn thành liên thông đối với phần mềm QLVB của các đơn vị còn lại trước ngày 30/11/2019.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Cục cũng đã báo cáo kết quả việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước tại đơn vị, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử tại đơn vị, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ  xây dựng chính phủ điện tử của Bộ. Trước mắt, Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, các Cục cần tăng cường thực hiện, kiểm tra việc kết nối hệ thống quản lý văn bản giữa Bộ với Chính phủ, giữa Bộ và các Bộ ngành, giữa Bộ với các cơ quan thuộc Bộ theo đúng lộ trình của Chính phủ. Bộ trưởng cho rằng để đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, bên cạnh việc các đơn vị triển khai xây dựng các cơ dữ liệu theo Khung Chính phủ điện tử đã được phê duyệt, nhất thiết cần coi kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tiếp tục quan tâm xây dựng, cung cấp các thủ tục hành chính trên cổng thông tin dịch vụ công của đơn vị, Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo VR