Phái đoàn Việt Nam tham dự ISO 2019 đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng

Từ ngày 16-21/9/2019, Phiên họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự kiện liên quan đã được tổ chức tại Cape Town, Nam Phi.

Sự kiện đã quy tụ hàng nghìn đại biểu đến từ 164 nước thành viên của ISO và nhiều tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với ISO như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN), UNIDO, UNICEF…

Phái đoàn Việt Nam do Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) làm trưởng đoàn và các thành viên đại diện các Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Đăng kiểm Bộ Giao Thông Vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Daikin… đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Phiên họp toàn thể năm 2019 đặt trọng tâm thảo luận về Chiến lược Tiêu chuẩn hóa cho giai đoạn 10 năm tới. Những vấn đề của các nước đang phát triển cũng được quan tâm đặc biệt để thảo luận.

Phiên họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự kiện liên quan được diễn ra từ 16-21/9. Trong thời gian này, các nước tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng ISO nhiệm kỳ 2020-2022.

Các Tổ chức tiêu chuẩn hóa của các nước như Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), Cơ quan Tiêu chuẩn của Úc (SA) tiến hành nhiều hoạt động vận động tham gia vào vị trí đại diện cho Nhóm 2, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường của Tiểu các vương quốc A-rập thống nhất (ESMA) vận động tham gia vào vị trí đại diện cho nhóm 3 và Viện Tiêu chuẩn quốc gia của Peru vận động tham gia vào vị trí đại diện cho nhóm 4 trong Đại hội đồng ISO nhiệm kỳ tới.


Phiên họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự kiện liên quan được diễn ra từ 16-21/9.

Nhiệm kỳ năm 2020-2021, ông Edward Njoroge, Chủ tịch Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Kenya sẽ là Chủ tịch đầu tiên của ISO là người châu Phi.

Trong hai ngày 17-18/9/2019, trước khi diễn ra Phiên họp toàn thể, cuộc họp lần thứ 53 của Ủy ban các vấn đề của các nước đang phát triển (DEVCO) đã họp và thảo luận về những vấn đề về tiêu chuẩn hóa của các nước đang phát triển như, rà soát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động của ISO dành cho các nước đang phát triển giai đoạn 2016-2020, thảo luận về những thách thức với các nước đang phát triển, đóng góp ý kiến của các nước đang phát triển để xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 10 năm tới, các xu thế tương lai về đánh giá sự phù hợp, làm thế nào để tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua các chương trình kèm cặp (twinning) của ISO; những mối quan tâm của các nước đang phát triển đối với hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian diễn ra Phiên họp, phái đoàn Việt Nam cũng đã có các chương trình làm việc song phương với các đối tác. Cụ thể, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đã có những trao đổi bên lề với các đối tác đã ký kết với thỏa thuận hợp tác với Tổng cục như: Hiệp hội các phòng thử nghiệm của Hoa Kỳ (UL), Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường UAE (ESMA), Cơ quan Tiêu chuẩn hoá của Anh (BSI), Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Cộng hòa Pháp (AFNOR), Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Séc (UNMZ), Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga (ROSSTANDART) nhằm thúc đẩy việc thực hiện MOU đã ký thông qua thực hiện các chương trình hành động MoU.

Theo VR