Ngành GTVT nghiêm túc triển khai thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo Bộ GTVT phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với Covid-19 phải tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân: Tổ chức cách ly; theo dõi, giám sát sức khỏe hàng ngày tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn); và phải giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe, nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì ngay lập tức chuyển cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.\

Đối với người có liên quan khác ngoài các đối tượng trên: lập danh sách và hướng dân tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở) thì chủ động đền ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Thời gian cách ly tại nhà: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh Covid-19:

a) Cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly cụ thể được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

b) Khi nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.

Ban Chỉ đạo Bộ GTVT phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ngay./.