Không lùi thời hạn lắp camera giám sát trên ô tô kinh doanh vận tải

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 10/2020, Bộ GTVT yêu cầu việc ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ xe container và xe đầu kéo phải lắp camera trong quá trình xe tham gia giao thông.
Nghị định 10/2020 quy định, trước ngày 1/7/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Ảnh minh hoạ.

Nội dung được nêu rõ trong văn bản giải quyết kiến nghị lùi thời hạn lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải của Hiệp hội Ô tô Việt Nam.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Bộ GTVT yêu cầu việc ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe container và xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, 1 lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10.

Bộ GTVT Hiệp yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải lựa chọn loại camera và triển khai lắp đặt trên xe, truyền dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Để triển khai quy định lắp camera trên xe theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu đề xuất nội dung hướng dẫn cụ thể việc lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải để tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị cung cấp camera tham khảo thực hiện đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của camera trong quá trình vận hành.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống kê rõ từng loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 12. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, đề xuất phương án đầu tư theo từng giai đoạn để đảm bảo khả thi và hiệu quả của dự án.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang cũng có văn bản kiến nghị các ngành chức năng sớm nghiên cứu lùi thời gian thực hiện việc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải ít nhất 2 năm để doanh nghiệp bớt khó khăn sau COVID-19, đây cũng là điều thiết thực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tại văn bản trả lời, Bộ GTVT đã khẳng định không lùi thời gian thực hiện lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và đã có hiệu lực thi hành từ 1/4/2020.

Nghị định 10/2020 quy định: Trước ngày 1/7/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên và xe vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông.

Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km và tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km. Hình ảnh camera trên xe phải được truyền với tần suất từ 15-20 lần/giờ (tương đương từ 3-5 phút/lần truyền dữ liệu) về đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dữ liệu hình ảnh phải được cung cấp kịp thời, chính xác, không được chỉnh sửa hoặc làm sai lệch trước, trong và sau khi truyền.

Tác giả: PT