Khẩn trương triển khai Nghị định 10/2020/NĐ-CP trong lực lượng thanh tra Ngành GTVT

   Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về việc triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô chiều 25/2.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp

Chiều 25/2/2020, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp về việc triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ, Văn phòng UBATGT Quốc gia, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Vụ Vận tải, Khoa học công nghệ, Kế hoạch đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin; Lãnh đạo các Sở GTVT Hà Nội, Đà Nẵng.

Như chúng ta đã biết, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP  là một văn bản được nghiên cứu, ban hành có thời gian dài kỷ lục, vì đây là một thiết chế rất quan trọng trong lĩnh vực vận tải bằng ô tô, có nhiều nội dung có tác động rất lớn, rất rộng đối với toàn xã hội, do đó, Bộ GTVT, Chính phủ đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký văn bản quan trọng này. Một trong những vấn đề có nhiều tranh luận trong thời gian vừa qua là quản lý loạt hình “taxi có sử dụng công nghệ” hay việc quản lý truyền dữ liệu hoạt động vận tải… Theo đó, Chính phủ đã giao cho 10 Bộ, Ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc vào cuộc để triển khai Nghị định.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về vận tải, phải khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định (Thay thế Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Thông tư 60/2015/TT-BGTVT và Thông tư 92/2015/TT-BGTVT); tổ chức xây dựng và công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; danh mục các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ; xây dựng phần mềm quản lý tuyến vận tải khách cố định; hướng dẫn về tổ chức, quản lý và tiêu chí điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, mẫu Lệnh vận chuyển; việc kiểm tra thực hiện điều kiện đối với xe ô tô, lái xe và xác nhận vào Lệnh vận chuyển.; Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Xây dựng hạ tầng công nghệ và quy định việc kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; xe buýt; bến xe, trạm dừng nghỉ đường bộ; Quy định màu sắc Tem kiểm định phân biệt xe ô tô kinh doanh vận tải.

Quy định và hướng dẫn: Phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bao gồm cả quản lý phương tiện và người lái xe) và dịch vụ công trực tuyến; Cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin của hợp đồng vận chuyển, Giấy vận tải (Giấy vận chuyển), Lệnh vận chuyển; Cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu của tuyến cố định từ phần mềm quản lý bến xe khách; phần mềm quản lý tuyến vận tải hành khách cố định toàn quốc;

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng và duy trì hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định điểm dừng, đỗ cho xe du lịch.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chủ trì thực hiện hoạt động kiểm định taxi mét. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức kiểm định và sử dụng taxi mét theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý về sử dụng tần số vô tuyến điện, hạ tầng thông tin và cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và các thiết bị thông tin, liên lạc khác sử dụng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quản lý và hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải quy định.

Bộ Y tế Quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn sức khỏe và cơ sở y tế khám sức khỏe của người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động trong các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Quy định và hướng dẫn về dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng trên các phương tiện kinh doanh vận tải.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô.

Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị cung cấp phần mềm, đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện hợp đồng điện tử đối với việc cung cấp thông tin điện tử đảm bảo quản lý chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Quy định và hướng dẫn việc thực hiện kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, vé điện tử của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá bằng xe ô tô, chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông vận tải để phối hợp quản lý. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí duy trì hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Bộ Công Thương quy định và hướng dẫn về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực vận tải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.


Thanh tra GTVT đang kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của ô tô vận chuyển hành khách

Nghị định cũng giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện việc quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Quy định cụ thể về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn địa phương. Xây dựng và công bố: Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn. Quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tuyến xe buýt đi qua để thống nhất thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trước khi mở tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối nằm trong khu vực cảng hàng không. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện: Xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe taxi, xe buýt; quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn; xây dựng, công bố vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trong khu vực nội thành, nội thị thuộc các đô thị; thông báo vị trí bến xe hàng tại địa bàn; xây dựng và quản lý điểm đỗ taxi công cộng trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh đã được công bố để thông báo trên Trang thông tin điện tử danh mục chi tiết từng tuyến gồm các thông tin: Bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác, số chuyến xe chưa có đơn vị tham gia khai thác, thời gian giãn cách giữa các chuyến xe liền kề; công suất bến xe khách trên địa bàn (công suất theo giờ và theo ngày). Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định và chỉ đạo thực hiện lắp camera giám sát tại các vị trí cố định, tuyến đường để kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan khác trên địa bàn địa phương.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã yêu cầu từng cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục ĐBVN báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải khi triển khai các nhiệm vụ…

Tiếp theo, ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ cho biết, Thanh tra Bộ đã sớm báo cáo Bộ trưởng, trình kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra đường bộ của trung ương và địa phương trong tháng 4/2020. Trong đó ông nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Bộ là công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình, quy phạm, do đó, việc cần làm ngay lúc này là phải khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định, tiếp đến là phải có một kế hoạch rất chi tiết, khả thi để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, quản lý, khai thức dữ liệu. Ông Trường cho rằng, công tác thanh tra rất cần hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ công tác thanh tra, chấn chỉnh, xử lý, coi đây là công cụ rất quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; đồng thời có đề nghị, trong lúc ngân sách hạn hẹp, đầu tư công thắt chặt, Bộ GTVT cần có chủ trương thúc đẩy xã hội hoá cho các doanh nghiệp CNTT có cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời xây dựng chính sách để khai thác có hiệu quả kho dữ liệu của ngành, phải coi đây là tài nguyên, tài sản…

Tiếp theo, ông Bùi Hồng Trung phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội có ý kiến, rất đồng tình với việc cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý…;

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng  yêu cầu, Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Tổng cục ĐBVN lập kế hoạch chi tiết, trong đó đề nghị các Bộ, Ngành báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao; Trung tâm Công nghệ Thông tin phải tham mưu, lập kế hoạch chi tiết về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải, đồng thời hỗ trợ cho quản lý nhà nước. Thanh tra Bộ sớm triển khai tập huấn về nghiệp vụ thanh tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; “đồng thời phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thanh tra thực hiện đúng có trọng tậm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh chồng chéo, trùng lặp với công an, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa trung ương và địa phương” Thứ trưởng nhấn mạnh”. Thứ trưởng cho biết sẽ sắp xếp, giao ban để kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai Nghị định này 2 lần/tháng.

Theo báo Giao Thông.