Hội nghị lần thứ 19 Nhóm Quản lý kỹ thuật Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á

Được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, với vai trò chủ tịch Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á (ACS) năm 2019, ngày 13-14/3/2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì Hội nghị thứ 19 Nhóm Quản lý kỹ thuật (TMG19) thuộc Hiệp hội Đăng kiểm châu Á (ACS) tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Hội nghị TMG19 có đại diện của 7 thành viên ACS: Đăng kiểm Indonesia (BKI), Đăng kiểm Trung Quốc (CCS), Đăng kiểm Ấn Độ (IRS), Đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Đăng kiểm Nhật Bản (NK), Đăng kiểm Malaysia (SCM) Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR), Đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Thư ký ACS – ông Jeong-Chong Jeon đến từ Văn phòng Hành chính của Hiệp hội (Seoul, Hàn Quốc) và Cán bộ kỹ thuật ACS – bà Wang Yamei (CCS) đến từ Văn phòng Kỹ thuật của Hiệp hội (Shanghai, Trung Quốc). Hội nghị được điều hành bởi ông Phạm Hải Bằng – chủ tịch TMG.

Các nội dung chủ yếu đã được trao đổi, thống nhất, khuyến nghị, đề xuất tại khóa họp bao gồm:

1303.2.JPG

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại TMG19

Đánh giá kết quả thực hiện Hội nghị lần thứ 18 của TMG (tháng 08/2018) và Hội nghị lần thứ 26 của Ủy ban Điều hành ACS (EC26, tháng 11/2018): về cơ bản kế hoạch đã được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng bảo đảm. Các công việc quan trọng đã được hoàn thành bao gồm: thông qua và ký kết sửa đổi, bổ sung Hiến chương ACS, thông qua sửa đổi quy trình làm việc của Hiệp hội; cập nhật các Hướng dẫn ACS trên trang web của Hiệp hội.

Thảo luận các vấn đề nảy sinh tại các Hội nghị TMG 18 và EC 26 bao gồm: xây dựng chiến lược liên quan tiêu chuẩn thành viên ACS để đệ trình lên EC, xem xét khả năng ACS tham dự Triển lãm hàng hải tại Trung Quốc (MARINTEC)…

Xem xét việc thực hiện kế hoạch hành động trong Chiến lược ACS, chương trình công tác kỹ thuật 2019, tiến độ xây dựng các Hướng dẫn kỹ thuật ACS…

1303.1.JPG

Toàn cảnh TMG19 tại Hà Nội

Xem xét báo cáo của Nhóm công tác An toàn (WG/Safety) và Nhóm công tác Môi trường (WG/Enviroment). Cơ bản, các nhóm công tác đã hoàn thành các nhiêm vụ chính, đặc biệt là việc theo dõi và hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia trên thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, …) liên quan đến an toàn và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải; theo dõi và đề xuất ý kiến liên quan đến việc xây dựng các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường của IMO.

Thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác với Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA), Liên đoàn các chuyên gia đóng tàu tích cực châu Á, Tokyo MOU, Indian Ocean MOU.

Quyết định đề xuất lên EC việc tổ chức Hội thảo kỹ thuật năm 2019 (ACS Technical Seminar) của Hiệp hội tại Việt Nam cùng với Hội nghị lần thứ 20 của TMG (dự kiến trong tháng 08/2019).

Theo Cục Đăng kiểm VN