Gắn Tem đăng kiểm riêng cho xe ô tô kinh doanh vận tải

Cục Đăng kiểm VN được giao đề xuất bổ sung quy định Tem kiểm định ô tô có màu sắc riêng để phân biệt với loại xe khác.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ được giao tại Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, Cục Đăng kiểm VN có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 70/2015 của Bộ GTVT (về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ) quy định “màu sắc Tem định phân biệt xe ô tô kinh doanh vận tải” với lộ trình triển khai thực hiện cụ thể.

Cục Đăng kiểm VN phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN đề xuất triển nội dung liên quan đến đăng kiểm trong tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Vụ Vận tải chủ trì hoàn thiện dự thảo thông tư của Bộ GTVT quy định tổ chức về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng xe ô tô để thay thế các thông tư hiện hành. “Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT ban hành quyết định để công bố hết thời gian kéo dài thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, nội dung văn bản nêu.

Tổng cục Đường bộ VN rà soát toàn bộ các nhiệm vụ của Bộ GTVT được quy định tại Điều 23 của Nghị định, trong đó chú trọng các nội dung công việc được ưu tiên để đảm bảo đúng lộ trình được quy định trong nghị định.

Trung tâm công nghệ thông tin phối hợp đề xuất triển khai các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải, bến xe, dịch vụ hành chính công phục vụ cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải.

Keyword đầu tiên có dấu
Xe tải kinh doanh vận tải được kiểm định một trung tâm đăng kiểm tại Bắc Ninh

Bộ GTVT cũng yêu cầu sở GTVT các địa phương chủ động triển khai đến các cơ quan chuyên môn, địa phương cấp huyện trên địa bàn, đơn vị vận tải, bến xe, hội nghề nghiệp trên địa bàn triển khai đúng quy định của nghị định. Nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý xây dựng dự thảo thông tư về tổ chức, thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ GTVT có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị định 10/2020 trước ngày nghị định có hiệu lực (1/4/2020). Bộ GTVT cũng đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô VN chủ động tuyên truyền đến các hiệp hội thành viên và đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 10/2020.

Nghị định số 10/2020 có hiệu lực thi hành từ 1/4/2020, từ thời gian này Nghị định số 86/2014 hết hiệu lực.

Theo Baogiaothong.vn