CITA: Tổ chức Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 19 và Hội thảo quốc tế

Từ ngày 2-4/04/2019, tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, Tổ chức Đăng kiểm ô tô quốc tế (CITA) đã tổ chức Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 19 và Hội thảo quốc tế, tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu đến từ 53 quốc gia là thành viên, quan sát viên và khách mời…

Hội nghị Đại hội đồng CITA lần thứ 19 tại Seoul, Hàn Quốc.

Hội nghị và hội thảo được tiến hành dưới hình thức họp toàn thể trong 02 ngày và sau đó chia thành các nhóm họp theo các chủ đề kỹ thuật bao gồm: đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện tại các nước có thu nhập thấp/ trung bình; các công nghệ mới, bảo vệ môi trường, quản lỹ dữ liệu phương tiện; vai trò cơ quan quản lý đối với an toàn phương tiện; các yêu cầu để đảm bảo an toàn phương tiện tự lái trong tương lai, v.v.

Tại Hội nghị Đại hội đồng, các thành viên chính thức đã biểu quyết bầu ông Gerhard Müller – Trưởng ban Đối ngoại và Chính sách công của tổ chức Chứng nhận TUV – Đức làm Chủ tịch CITA nhiệm kỳ 2019-2021 và 3 thành viên mới của Ban điều hành CITA (Bureau Permanent – BP) nhiệm kỳ 2019-2021, kết nạp 16 thành viên đầy đủ (full member). Ông Đặng Việt Hà – Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được Ban điều hành CITA bầu làm Chủ tịch Nhóm Tư vấn khu vực Á/Úc cùng với đại diện Cơ quan An toàn Vận tải Hàn Quốc (KOTSA) trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ CITA với một số sửa đổi quan trọng như: mở rộng khái niệm “kiểm tra định kỳ” thành “đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện – periodic inspection to compliance”; các tiêu chí về quyền biểu quyết tại đại hội đồng; địa chỉ văn phòng CITA; ngân sách hoạt động; v.v.

Hội thảo diễn ra với chủ đề chính “Từ kiểm tra định kỳ đến đảm bảo an toàn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình sử dụng của phương tiện – From periodic inspection to whole life compliance”. Ngoài các bài trình bày liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới thì bài phát biểu của ông Gerhard Müller chủ tịch CITA về định hướng phát triển của tổ chức được quan tâm đặc biệt. Trong đó thể hiện tầm nhìn về hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời gian tới sẽ chuyển từ các hoạt động kiểm định định kỳ có tính thời điểm thành các hoạt động kiểm soát an toàn kỹ thuật trong toàn bộ thời gian hoạt động của phương tiện bằng cách áp dụng các công nghệ theo dõi hiện đại, kết hợp, chia sẻ thông tin nhằm phân tích và kiểm soát các dữ liệu an toàn của từng phương tiện một cách liên tục.

Với tư cách là Chủ tịch Nhóm Tư vấn khu vực Á/Úc, đoàn công tác tham dự hội nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trình bày báo cáo các hoạt động của nhóm trong giai đoạn 2017-2019, kế hoạch hoạt động và những thách thức trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin liên quan đến các quy trình kiểm định, phương pháp, thiết bị kiểm tra mới và cách thức duy trì chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, tổ chức các hội nghị thường niên và nhiều những hoạt động chuyên môn khác với các thành viên trong nhóm.

Hội nghị Đại hội đồng CITA lần thứ 20 sẽ được tổ chức năm 2021 tại Hà Lan.

Theo VR