Các lỗi vi phạm giao thông phổ biến hay gặp với Ô tô và mức phạt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1/8/2016. Đây là văn bản mới nhất, thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

1. Mức phạt dưới 1.200.000 với các lỗi

+ Biển báo và vạch kẻ đường

+ Sai làn

+ Xin Nhan

+ Không mang bảo hiểm

+ Dừng đỗ sai quy định

+ Đi ngược chiều

+ Đi vào đường cấm

+ Không thắt dây an toàn

2. Mức phạt Từ 1.200.000 đến 6.000.000

+ Vượt đèn đỏ, đèn vàng :

+ Bằng lái :

– Không có phạt từ 4.000.000 – 6.000.000

– Quên bằng : phạt từ 200.000 – 400.000

+ Đăng ký

– Không có phạt từ 4.000.000 – 6.000.000

– Quên đăng ký : phạt từ 200.000 – 400.000

+ Kiểm định

– Không :có phạt từ 4.000.000 – 6.000.000

– Quên : phạt từ 200.000 – 400.000

3. Mức phạt khác

+ Nồng độ cồn (Miligram/lít)

– Từ 0 – 0.25 miligram/lít: 2.000.000 – 3000.0000

– Từ 0.25 – 4 miligram/lít: 7.000.000 – 7.000.0000

> 4 miligam/lít phạt : 16.000.000 – 18.000.00

+ Lỗi qúa tốc độ (Km/h)

– Từ 5-10 km/h: 600.000- 800.000

– Từ 10-20 km/h: 2.000.000- 3.000.000

– Từ 20-35 km/h: 5.000.000- 6.000.000

– > 35 km/h: 7.000.000- 8.000.000

Ghi chú : lỗi dưới 250.000 lập biên bản, ra quyết định xử phạt xé biên lai tại chỗ

(Nguồn: Báo giao thông)