Thông báo của Công ty về việc nghỉ tết dương lịch và âm lịch 2020

1.Nghỉ tết dương lịch.

– Thời gian nghỉ 1 ngày là ngày 01/01/2020 (thứ 4)

Thời gian làm việc trở lại: Bắt đầu từ ngày 02/01/2020 (thứ 5)

2. Nghỉ tết âm lịch.

Thời gian nghỉ 7 ngày bắt đầu ngày 23/01/2020 (tức ngày 29 tháng 12 – âm lịch) đến hết ngày

29/01/2020 (tức ngày 05 tháng 01 – âm lịch)

Thời gian làm việc trở lại: Bắt đầu từ ngày 30/01/2020 (tức ngày 06 tháng 01 – âm lịch)