Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương: Mở thêm trung tâm đăng kiểm tại Ninh Giang

Chiều 22.11, Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương chính thức đưa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3403D ở xã Đồng Tâm (Ninh Giang) vào hoạt động.

Đây là trung tâm kiểm định thứ hai của công ty.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3403D được đầu tư xây dựng từ tháng 3.2017, rộng gần 17.000 m2 với tổng vốn đầu tư 33 tỷ đồng. Trung tâm có 3 dây chuyền kiểm định với tổng công suất tối đa 230 ô tô/ngày. Hiện nay, công ty mới đưa vào hoạt động 1 dây chuyền có công suất 70 xe ô tô/ngày. Sau khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ đáp ứng nhu cầu kiểm định ô tô cho người dân ở khu vực huyện Ninh Giang, TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.