1

Tại trạm đăng kiểm có bán các loại bảo hiểm dành cho xe cơ giới

2

Trạm đăng kiểm cung cấp dịch vụ thu phí bảo trì đường bộ, tăng thêm tiện ích cho các bác tài

3

Trạm đăng kiểm cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho khách hàng có nhu cầu.

4

Trạm đăng kiểm cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo quy định của nhà nước.