Giảm stress

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 3401D

Địa chỉ: Đường Tân Dân, P. Việt Hòa,TP.Hải Dương
Chủ tịch HĐQT: Hoàng Trọng Khuê – 0912.098199
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu – 0904.000.838
P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131

Điện thoại: 0220.3890187 | Fax: 0220.3891845

Dịch vụ khách hàng: 0814 247 247

E-mail: t3401s@dangkiem.com

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 15:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Leave a comment