Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Hải Dương

CTHĐQT: Hoàng Trọng Khuê
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu – 0904.000.838
P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131
P.Giám đốc: Hoàng Đình Tuấn – 0984.397.819

Điện thoại: 0220.3890187 | Fax: 0220.3891845

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 15:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trạm:

Gửi yêu cầu?

[contact-form-7 id="240" title="Contacts"]