Tra cứu hóa đơn điện tử công ty đăng kiểm hải dương.

Bước 1 : Vào trang dangkiemhaiduong.com , sau đó vào phần: hóa đơn điện tử

Bước 2 : Nhập thông tin trong thông báo hóa đơn điện tử và tìm kiếm

Bước 3 : Chọn xem trực tiếp hoặc tải về

HT